Ik wil wat schrijven

filter nieuwe!

Schrijf eens een vaag gedicht over...

een Ewok, stelend van een Elvis imitator...